Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 2598/11 - Postanowienie NSA z 2013-04-12

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego