Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 636/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-14

Wniosek w przedmiocie zwrotu wniosku o udostępnienie danych adresowych

IV SA/Wa 3840/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy udostępnienia z rejestru PESEL danych adresowych

IV SA/Wa 637/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwrotu wniosku o udostępnienie z rejestru PESEL danych adresowych

IV SA/Wa 636/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwrotu wniosku o udostępnienie z rejestru PESEL danych adresowych