Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 81/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-04

Skarga M. S. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy udostępnienia danych osobowych

IV SA/Wa 2515/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 2515/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 3183/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-10

Zażalenie na postanowienie Sądu w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II OZ 1106/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-17

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie z 7 marca 2017 r. sygn. akt IV SA/Wa 2515/16 o odrzuceniu zażalenia W.S. na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału IV WSA w Warszawie z 28 września 2016 r. sygn. akt IV SA/Wa 2515/16 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi W.S. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z [...] sierpnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postana...

IV SA/Wa 3709/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-31

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną w ramach prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym drugiej instancji w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy udostępnienia danych adresowych

IV SA/Wa 2524/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 1171/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-20

Wniosek w przedmiocie odmowy udostępnienia danych w zakresie zgodnym z wnioskiem

IV SA/Wa 1173/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-20

Wniosek w przedmiocie odmowy udostępnienia danych w zakresie zgodnym z wnioskiem

IV SA/Wa 1174/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-20

Wniosek w przedmiocie odmowy udostępnienia danych w zakresie zgodnym z wnioskiem
1   Następne >   2