Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 492/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

IV SA/Wa 1171/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-24

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za nieopłaconą pomoc prawną w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy udostępnienia danych w zakresie zgodnym z wnioskiem

IV SA/Wa 1559/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej

IV SA/Wa 1173/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy udostępnienia danych w zakresie zgodnym z wnioskiem

IV SAB/Wa 105/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie udostępnienia z rejestru PESEL danych adresowych