Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 2345/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 505/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 1090/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy dostępu do dokumentu oznaczonego klauzulą 'poufne'

IV SA/Wa 472/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy udostępnienia danych z rejestru PESEL

IV SA/Wa 2317/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji