Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1407/06 - Wyrok NSA z 2007-10-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy potwierdzenia uprawnień do zaliczenia wartości mienia pozostawionego poza granicami państwa polskiego

I OSK 1418/06 - Wyrok NSA z 2007-10-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o oddaniu w zarząd nieruchomości na rzecz Ośrodka (...) w W.

I OSK 1371/06 - Wyrok NSA z 2007-09-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I OSK 1812/06 - Wyrok NSA z 2007-12-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości

I OSK 329/07 - Wyrok NSA z 2007-10-16

Skargi kasacyjne Spółki A z/s w W., Spółki B z/s w W. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie ustanowienia użytkowania wieczystego

I OSK 1533/06 - Wyrok NSA z 2007-11-09

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji