Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1082/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1215/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-10

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 287/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-20

Sprawa ze skargi J. G. na pismo Ministerstwa Infrastruktury w przedmiocie odmowy zmiany decyzji

I SAB/Wa 48/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 87/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-02

Wniosek w przedmiocie rozpoznania sprawy dotyczącej wszczęcia postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej zarządcy nieruchomości

I OSK 196/07 - Wyrok NSA z 2008-02-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie uwłaszczenia państwowej osoby prawnej

I OZ 852/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-19

Skarga Prezydenta m.st. Warszawy na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 669/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-12

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie odmowy przyznania prawa własności czasowej do gruntu nieruchomości [...]

I SA/Wa 728/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-11

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 729/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-11

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   3