Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 366/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia uwłaszczenia

I OSK 621/09 - Wyrok NSA z 2010-02-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I SA/Wa 2063/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie zawieszenia postępowania

I OSK 573/09 - Wyrok NSA z 2010-02-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania

II GSK 735/09 - Wyrok NSA z 2010-08-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami:

I OSK 1428/09 - Wyrok NSA z 2010-08-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I OSK 26/10 - Wyrok NSA z 2010-09-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 749/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-09

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I OZ 170/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia uwłaszczenia

I OSK 1664/09 - Wyrok NSA z 2010-10-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie przekazania wniosku zgodnie z właściwością