Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1422/11 - Wyrok NSA z 2012-11-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o przekazaniu gruntu

I OSK 471/11 - Wyrok NSA z 2012-04-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania w sprawie wydzierżawienia gruntu

I OSK 363/11 - Wyrok NSA z 2012-03-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II GSK 1637/11 - Wyrok NSA z 2012-12-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie kary dyscyplinarnej wobec rzeczoznawczy majątkowego

II GSK 452/11 - Wyrok NSA z 2012-04-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zastosowania wobec rzeczoznawcy majątkowego kary dyscyplinarnej w postaci upomnienia

II GSK 723/11 - Wyrok NSA z 2012-06-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie pozbawienia licencji zawodowej