Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1421/17 - Wyrok NSA z 2019-04-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1601/17 - Wyrok NSA z 2019-04-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu

I OSK 1589/17 - Wyrok NSA z 2019-04-09

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy udostępnienia akt postępowania administracyjnego