Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2385/15 - Wyrok NSA z 2019-12-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...]...

I OSK 2210/17 - Wyrok NSA z 2019-12-10

Skargi kasacyjne D.S. i E.G. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg D.S. i E.G. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie wydania orzeczeń z naruszeniem prawa oraz częściowe stwierdzenie ich nieważności

I OSK 3117/18 - Wyrok NSA z 2019-12-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 972/18 - Wyrok NSA z 2019-12-03

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie odmowy przyznania prawa własności czasowej