Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wa 125/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 481/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-18

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Skiba (spr.) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 kwietnia 2018 r. sprawy ze sprzeciwu A.J. na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala sprzeciw.

I SAB/Wa 134/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy

I SAB/Wa 269/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 281/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

VI SA/Wa 754/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie kary dyscyplinarnej