Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1669/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-03

Sprawa ze skargi [...] w przedmiocie niewykonania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 565/16