Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 341/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-20

skarg G. M., M. K. i J. P. na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie stwierdzenia przejścia na rzecz Skarbu Państwa własności nieruchomości wraz z utratą w odpowiednim zakresie uprawnienia do ustanowienia praw rzeczowych na podstawie dekretu [...]

I SAB/Wa 125/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 481/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-18

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Skiba (spr.) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 kwietnia 2018 r. sprawy ze sprzeciwu A.J. na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala sprzeciw.

I SAB/Wa 134/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy

I SAB/Wa 361/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-17

Sprawa ze skargi B. C. i E. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 268/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania

I SAB/Wa 269/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 1669/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-03

Sprawa ze skargi [...] w przedmiocie niewykonania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 565/16

I SA/Wa 2223/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1022/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem [...] grudnia 1990 r. prawa użytkowania wieczystego
1   Następne >   2