Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 2190/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-03-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OSK 2937/18 - Wyrok NSA z 2019-11-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OZ 1267/19 - Postanowienie NSA z 2019-12-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1330/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-04

Sygn. I SA/Wa 1330/19 [pic] WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 września 2019 r. WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Apostolidis (spr.) po rozpoznaniu w dniu 4 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu [...] na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty oddala sprzeciw.

I SA/Wa 852/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 12/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1677/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-10-30

WSA w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: - Sędzia WSA Dariusz Chaciński po rozpoznaniu w dniu 30 października 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu K. W. od decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SA/Wa 1602/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji odmawiającej potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 2236/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zawieszenia postępowania

I SA/Wa 853/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty
1   Następne >   2