Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 1574/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwrotu podania

I SA/Wa 514/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-07-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania sprawy do rozpoznania zgodnie z właściwością

I SA/Wa 1810/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-27

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 903/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-12

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2012/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-01

Wniosek w przedmiocie trwałego zarządu nieruchomościami

I SA/Wa 1871/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie skargi S. J. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania podania według właściwości

I SA/Wa 847/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania podania zgodnie z właściwością

I SA/Wa 853/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-30

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany decyzji

I SA/Wa 409/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-05

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1679/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty
1   Następne >   +2   +5   7