Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Go 47/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Bd 784/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II SA/Bd 4/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

II SA/Bd 24/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Wr 152/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-11-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości położonej we W. przy ul. K. P. S. nr [...]

II SA/Wr 661/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-11-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

II SA/Sz 427/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nabycia prawa użytkowania wieczystego

I SA/Wa 895/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie opłaty adiacenckiej