Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 111/07 - Postanowienie NSA z 2008-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

I OZ 308/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. D. na pismo SKO w L.

I SA/Wa 1010/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-05

Wniosek w przedmiocie nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntu

I SA/Wa 1351/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

II SAB/Gd 1/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-04-10

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie zmiany decyzji dotyczącej zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

I SA/Wa 1287/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-26

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku

I SA/Wa 1288/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-26

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku

I SA/Wa 1286/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-26

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku

I SA/Wa 331/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości

II SA/Wr 522/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-26

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego w sprawie pozytywnego zaopiniowania wstępnego podziału nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   13