Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 1840/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2633/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Samorząd...

I OSK 2222/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Samorządowego ...

II SA/Gd 521/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatkowej opłaty rocznej za niezagospodarowanie w terminie nieruchomości gruntowej

II SA/Gd 522/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatkowej opłaty rocznej za niezagospodarowanie w terminie nieruchomości gruntowej

I OSK 1768/14 - Wyrok NSA z 2016-05-05

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania

I OSK 1696/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-31

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania prawa użytkowania wieczystego do gruntu nieruchomości [...]

I OSK 1144/15 - Wyrok NSA z 2016-03-01

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

II SA/Łd 722/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-04-21

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 248/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania
1   Następne >   +2   +5   11