Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Po 1009/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Wr 420/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-21

Wniosek w przedmiocie przekształcenia udziałów w prawie użytkowania wieczystego w udziały w prawie własności do nieruchomości gruntowej oraz ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia

I SAB/Wa 367/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I OSK 103/17 - Postanowienie NSA z 2019-04-02

Skarga o stwierdzenie nieważności orzeczenia

II SA/Go 841/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji

I OSK 1719/16 - Postanowienie NSA z 2019-03-07

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I SAB/Wa 381/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-05

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I OSK 2191/18 - Wyrok NSA z 2019-03-21

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1/ uchyla zaskarżony wyrok oraz zaskarżoną decyzję SKO , Nr [...], a także poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy [...] z dnia [...] stycznia ...

II SAB/Kr 249/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-02-14

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SA/Wr 878/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   6