Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Po 1009/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OSK 1719/16 - Postanowienie NSA z 2019-03-07

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OSK 2191/18 - Wyrok NSA z 2019-03-21

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1/ uchyla zaskarżony wyrok oraz zaskarżoną decyzję SKO , Nr [...], a także poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy [...] z dnia [...] stycznia ...

I SA/Wa 2260/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 2137/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania