Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 2248/17 - Wyrok NSA z 2019-05-09

Skarga o stwierdzenie nieważności orzeczeń administracyjnych

II SA/Kr 319/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-05-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie wydania aktu własności ziemi