Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1183/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-22

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze sprzeciwu Skarbu Państwa - Prezydenta W. od decyzji SKO w W. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie podziału części nieruchomości

I OSK 2653/17 - Wyrok NSA z 2019-08-27

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji

VIII SAB/Wa 23/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-22

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie Prezydenta [...]nr [...]z [...]czerwca 2018 r.

I SA/Wa 1191/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji.