Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 1059/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II SA/Bk 683/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-10-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I SA/Wa 16/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2165/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji