Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Kr 960/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego

II SA/Łd 300/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-05-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku dotyczącego aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

I OSK 3311/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-24

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OSK 4356/18 - Postanowienie NSA z 2020-07-08

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Kr 374/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-06-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Kr 1445/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty przekształceniowej

II SA/Sz 966/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-06-16

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści

II SA/Kr 212/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty przekształceniowej

I SA/Wa 2003/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-13

Skarga P. S. i H. K. na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego

I OSK 1844/19 - Wyrok NSA z 2020-09-25

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego
1   Następne >   +2   +5   7