Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

I OSK 260/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-23

Wniosek w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 2012/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-11

Wniosek w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OZ 972/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o ustaleniu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

I ONP 2/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-29

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. nr [...] w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Łd 756/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-04-07

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o ustaleniu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

II SA/Łd 756/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-04-07

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o ustaleniu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

I SA/Wa 163/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-10

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu sprawy ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I SA/Wa 440/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-27

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności