Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Łd 194/04 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-03

Wniosek w przedmiocie opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Łd 194/04 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-05-14

Wniosek w przedmiocie opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Łd 722/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-20

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Łd 146/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-03-18

Wniosek w przedmiocie sprostowania błędu pisarskiego w postanowieniu dotyczącego przewlekłości postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego działki

II SA/Łd 722/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-03

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Łd 23/05 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-05-13

Skarga H. P. na decyzję SKO w S. z dnia[...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Łd 20/05 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-05-13

Skarga W.D. na decyzję SKO w S. w przedmiocie opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Łd 729/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-10-28

Wniosek w przedmiocie opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Łd 722/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-04-21

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Łd 359/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-09-06

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Łodzi w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 722/14 ze skargi na postanowienie SKO w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nie...
1   Następne >   2