Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

I SA/Wa 968/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w postępowaniu odwoławczym od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa , znak [...] w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości

II SA/Lu 749/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-10-15

Sprawa ze skargi A.Z. na działania Wójta Gminy w przedmiocie przygotowania i przebiegu przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy

I SA/Wa 1652/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionej poza obecnymi granicami państwa polskiego

I SA/Wa 1003/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-07-06

Sprawa ze skargi J. M. na Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt. I SAB/Wa 109/05

I SAB/Wa 18/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-04-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie rozpoznania odwołania

I SA/Wa 310/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP

I SA/Wa 781/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia posiadania prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SA/Wa 1119/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty za nieruchomość pozostawioną poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SA/Wa 1155/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty za nieruchomość pozostawioną poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SA/Wa 1411/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie potwierdzenia posiadania prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
1   Następne >   +2   4