Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1330/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-04

Sygn. I SA/Wa 1330/19 [pic] WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 września 2019 r. WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Apostolidis (spr.) po rozpoznaniu w dniu 4 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu [...] na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty oddala sprzeciw.