Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

I OSK 1354/18 - Wyrok NSA z 2020-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OSK 1970/19 - Wyrok NSA z 2020-06-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OSK 3077/19 - Wyrok NSA z 2020-12-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OSK 1918/19 - Wyrok NSA z 2020-12-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 112/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 2420/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 763/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-24

WSA w Warszawie w składzie następującym: sędzia WSA Joanna Skiba (spr.) po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu J. B. od decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekomensaty oddala sprzeciw.

I SA/Wa 1255/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 48/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1320/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty
1   Następne >   2