Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 1051/21 - Postanowienie NSA z 2021-09-29

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w rozpatrzeniu odwołania od decyzji Wojewody Lubuskiego , sygn. [...]