Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

I SA/Wa 2899/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1199/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

I SA/Wa 1876/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1395/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1524/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OSK 1458/18 - Wyrok NSA z 2018-12-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OSK 1013/18 - Wyrok NSA z 2018-11-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 875/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1389/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I SA/Wa 382/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   4