Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1523/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-19

Sprawa ze skargi L. C. i L. C. na Wojewodę Mazowieckiego w przedmiocie działalności organu

I OSK 1706/06 - Wyrok NSA z 2007-11-29

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odszkodowania za szkody powstałe na nieruchomości

I SAB/Wa 78/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie wniosku o ujawnienie w rejestrze uprawnionych do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Ke 551/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SAB/Bk 16/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-09-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody P. w przedmiocie ekwiwalentu za mienie pozostawione poza granicami