Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

I SAB/Wa 220/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-26

Sprawa ze skargi B. K. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę [...] postępowania w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

II SAB/Wr 38/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-08-12

Sprawa ze skargi J.K. na przewlekłość postępowania Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I OSK 3043/13 - Postanowienie NSA z 2014-07-08

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu [...] nr [.....

I SAB/Wa 513/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia mienia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I OSK 160/14 - Wyrok NSA z 2014-04-09

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz gminy nieruchomości zabudowanej oraz na obniżenie ceny sprzedaży

I OSK 184/14 - Wyrok NSA z 2014-04-09

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz gminy nieruchomości zabudowanej oraz na obniżenie ceny sprzedaży

II SA/Kr 1141/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [....] w przedmiocie odmowy uznania za współwłaścicieli nieruchomości

I OW 24/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

I OW 25/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

II SAB/Kr 121/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-07-15

Sprawa ze skargi [....] w K. w przedmiocie przewlekłości postępowania Wojewody [....] w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości
1   Następne >   3