Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

I OSK 2322/17 - Wyrok NSA z 2018-02-23

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego i urządzeń cmentarnych

II SAB/Wr 86/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-01-10

Sprawa ze skargi K. S. na przewlekłość Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SAB/Wa 720/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-17

Sprawa ze skargi J. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty

I SA/Wa 294/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego i urządzeń cmentarnych

II SAB/Wr 44/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-07-12

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

II SAB/Wr 41/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-07-04

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie wydania decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Wr 47/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-08-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I OSK 3944/18 - Wyrok NSA z 2018-12-28

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności części uchwały Gminy O. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy O. oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania

I OSK 350/18 - Wyrok NSA z 2018-04-20

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie wyboru sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie zadań własnych gminy

I SAB/Wa 237/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty