Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

II SAB/Rz 228/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-01-21

Sprawa ze skargi Z. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę w przedmiocie ujawnienia w rejestrze wybranej formy realizacji prawa do rekompensaty

I OSK 950/19 - Postanowienie NSA z 2021-02-23

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi T. B. na przewlekłość Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej