Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

IV SA/Wa 794/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwrotu pisma