Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Wa 39/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie rozpoznania skargi na czynności Wójta Gminy S. w zakresie niedopełnienia obowiązków zaopatrzenia w wodę i odcięcia dostaw wody z wodociągu

II OZ 1332/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków pos...

II SA/Ke 515/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-08-29

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność wójta

IV SA/Wa 39/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie rozpoznania skargi na czynności Wójta Gminy S. w zakresie niedopełnienia obowiązków zaopatrzenia w wodę i odcięcia dostaw wody z wodociągu