Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 800/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-18

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 305/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi F. O. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA , sygn. akt I SA 2399/99

I SA/Wa 2071/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-20

Sprawa ze skargi D. D. w przedmiocie wymierzenia Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej grzywny w związku z niewykonaniem wyroku NSA , sygn. akt I SA 1260/99

I SA/Wa 799/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-18

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1672/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-30

Sprawa ze skargi Z. S. i H. D. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 990/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-19

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie odmowy wznowienia postępowania

I SA/Wa 363/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-03

Wniosek w przedmiocie nabycia z mocy prawa przez gminę prawa własności nieruchomości

I OSK 1793/07 - Postanowienie NSA z 2008-10-28

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przekazaniu mienia gminie

I SA/Wa 1761/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości przez gminę

I SA/Wa 1761/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości przez gminę
1   Następne >   3