Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 980/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 446/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji

I SA/Wa 952/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych powyżej kwoty 100 złotych w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zawieszenia postępowania

I SA/Wa 998/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 2052/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-02

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 978/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 1071/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-07

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania i stwierdzenia uchybienia tego terminu

I SA/Wa 1763/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym przyznanie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości przez gminę

I SA/Wa 1342/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-29

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 1529/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   5