Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 470/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-05

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 229/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SO/Wa 14/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-27

Wniosek H. K o odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt dotyczących prawa własności nieruchomości

I SO/Wa 15/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-27

Wniosek H. K. o odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt dotyczących prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1719/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 645/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 504/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 216/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie niedopuszczalności wniesienia odwołania

I SA/Wa 651/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 1132/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-30

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej
1   Następne >   +2   6