Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1222/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I OSK 499/11 - Wyrok NSA z 2012-04-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 1248/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

I SA/Wa 837/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I SA/Wa 831/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 608/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie wydania z naruszeniem prawa decyzji komunalizacyjnej

I OZ 495/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 839/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-28

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I SA/Wa 830/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 1281/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji
1   Następne >   +2   4