Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 2160/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-04

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OSK 1436/12 - Wyrok NSA z 2013-03-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej