Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 659/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-22

Wniosek w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1902/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-28

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany decyzji

I SA/Wa 239/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-22

Wniosek w przedmiocie nabycia przez gminę z mocy prawa własności nieruchomości postanowią: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

I SA/Wa 502/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-05

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I SA/Wa 659/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej nr [...] w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 5/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie uchylenia postanowienia w całości i umorzenia postępowania pierwszej instancji w całości

I SA/Wa 1023/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1025/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 1027/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia wniesienia zażalenia z uchybieniem terminu

I SA/Wa 281/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-21

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego
1   Następne >   2