Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1551/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I SA/Wa 241/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-28

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej

I SA/Wa 1351/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku o wydanie kopii dokumentów

I SA/Wa 40/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-18

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi J. T. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1331/16

I OSK 1287/17 - Postanowienie NSA z 2018-04-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2207/17 - Wyrok NSA z 2018-03-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I OSK 806/16 - Wyrok NSA z 2018-02-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra [...] w przedmiocie stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 544/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I OZ 45/18 - Postanowienie NSA z 2018-01-31

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

I OZ 46/18 - Postanowienie NSA z 2018-01-31

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego
1   Następne >   3