Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1351/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku o wydanie kopii dokumentów

I OSK 2207/17 - Wyrok NSA z 2018-03-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I OSK 806/16 - Wyrok NSA z 2018-02-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra [...] w przedmiocie stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 150/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania

I SA/Wa 2203/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 111/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 494/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2751/17 - Wyrok NSA z 2018-10-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1641/18 - Wyrok NSA z 2018-12-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 236/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa
1   Następne >   2