Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1526/17 - Wyrok NSA z 2019-02-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I OSK 1086/17 - Wyrok NSA z 2019-02-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I SA/Wa 1372/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I OSK 1456/17 - Wyrok NSA z 2019-04-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 769/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 758/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 784/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I OSK 2853/18 - Wyrok NSA z 2019-11-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1693/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 788/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego
1   Następne >   2