Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1848/18 - Wyrok NSA z 2020-02-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OSK 169/19 - Wyrok NSA z 2020-05-07

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zawieszenia postępowania

I SA/Wa 2525/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1808/19 - Wyrok NSA z 2020-06-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

I OSK 1186/19 - Wyrok NSA z 2020-04-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własn...

I OSK 2520/19 - Wyrok NSA z 2020-12-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2486/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 27 maja 1990 r. prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1195/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie niedopuszczalności wniesienia odwołania