Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SO/Wa 8/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-04

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Krajowej Izbie Doradców Podatkowych grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy

VI SA/Wa 3269/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II stopnia nr [...] przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego, który został przeprowadzony w dniach 11 -13 marca 2015 r. w przedmiocie ustalenia egzaminu radcowskiego

VI SA/Wa 2929/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia nr 2 przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego, który został przeprowadzony w dniach 11-13 marca 2015 r. w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego

VI SA/Wa 2446/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-27

Sprawa ze skargi A.N. na czynność Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w B. w przedmiocie odmowy wpisania na listę doradców rolniczych

II GSK 2586/14 - Wyrok NSA z 2016-06-15

Skarga kasacyjna na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego

II GSK 1486/15 - Wyrok NSA z 2016-09-06

Skarga kasacyjna na postanowienie Komisji Nadzoru Audytowego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne wszczęte odwołaniem od uchwały w sprawie skreślenia biegłego rewidenta z rejestru

II GSK 2216/14 - Wyrok NSA z 2016-04-07

Skarga kasacyjna na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia Nr 3 przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego, k...