Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I SA/Wa 764/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zawiadomienia o konieczności wniesienia odrębnego podania do organu właściwego w sprawie podlegającej załatwieniu przez różne organy

I SA/Wa 1435/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz adwokata lub radcy prawnego w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego

I OZ 771/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie przekazania według właściwości

I SA/Wa 763/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania podania zgodnie z właściwością

I SA/Wa 763/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania podania zgodnie z właściwością

I SA/Wa 1435/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego

I SA/Wa 1435/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-02

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego

I SA/Wa 1950/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego

I SA/Wa 139/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości

I SA/Wa 2033/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazanie wniosku według właściwości
1   Następne >   2